Buro VAT biedt hulp bij de bevordering van financiële zelfredzaamheid

Wij bieden trainingen op maat over de gevolgen van schulden en schuldhulpverlening aan verschillende doelgroepen.
Onze specialisatie is stress-sensitieve communicatie, bewustwording van de mentale gevolgen van geldstress en het bereiken en motiveren van burgers met schulden.

Buro VAT heeft opdrachten uitgevoerd bij o.a.:

BuroVAT is meer dan alleen online trainingen


Voorlichting

Voorlichting wordt  gegeven, om mensen bewust te laten nadenken over bepaalde zaken. Er is een grote kans dat je als organisatie een voorlichting wilt organiseren voor medewerkers of klanten.  Door onze ervaring en kennis binnen het schuldhulpdomein kunnen wij op een overtuigend en aanstekelijk manier de  gewenste informatie overbrengen aan jouw doelgroep. Een voorlichting bestaat uit een eenmalige sessie en is gericht op bewustwording over een specifiek onderwerp


Advies

Wij adviseren aan organisaties vanuit vakinhoudelijke kennis en ervaringsdeskundigheid.  Door  te luisteren naar de wensen en behoefte van zowel de opdrachtgever als doelgroep, bouwen wij een brug tussen de  noodzaak van de burgers en het mogelijke aanbod van organisatie.  Onze adviezen zijn erop gericht om te zorgen dat het aanbod rondom schulden aansluit op de doelgroepen die bereikt moeten worden. De kunst is om ervoor te zorgen dat onze adviezen resultaat opleveren.


Training

Wij beschikken over een (CPION) gecertificeerde trainer. Training en workshops geven binnen het schuldhulpdomein is wat wij het liefst doen.  De authenticiteit  van de trainer is het feit dat hij zowel ervaringsdeskundige is als  schuldhulpverlener.  Anekdotes mixen met leuke werkvormen zorgt ervoor dat  de lesstof beklijft en dat de leerdoelen worden behaald.  Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden gemaakt op het niveau van de doelgroep.

Testimonial

Soms zoek je gewoon iemand die het snapt. Iemand die van de hoed en de rand weet. Die begrijpt hoe de systeemwereld in elkaar steekt en tegelijk ook de taal van de doelgroep spreekt. Die kansen ziet, de aanwezige krachten weet samen te brengen en niet bang is om nieuw terrein te betreden. Deze eigenschappen hebben wij gezien in Farley (Burovat)

Binnen Singelzicht bieden wij jongeren begeleiding op alle leefgebieden. De financiën lopen als een rode draad door deze leefgebieden heen. Veel van onze jongeren hebben te maken met problematische schulden, veelal ontstaan na een periode van dak-of thuisloosheid. Hiermee staan zij in het begin van hun jongvolwassenheid al op achterstand, met enorme geldstress tot gevolg. De begeleiding vanuit Singelzicht is erop gericht om jongeren hierin meer zelfredzaam te maken. De samenwerking met Burovat is ontstaan vanuit het geloof dat dit beter kon.

Het project “zelfstandig wonen zonder schulden” is hier het antwoord op.

Farley is een echte inspirator met een uniek persoonlijk verhaal gemixt met vakinhoudelijke kennis. Door het delen van zijn eigen levensverhaal weet hij mensen aan zich te binden. Zijn passie en doorzettingsvermogen werkt aanstekelijk.

D. de Boer
Manager intramuraal

Stichting Singelzicht

Wat ontzettend fijn om je bij de training te hebben!
Het is mooi om te zien hoe studenten ‘aan’ gaan door jouw input.

En ondanks dat het online was, weet je de mensen wel echt te bereiken.

Heel erg Bedankt!

M. Dolsma
Med. onderzoeker, Lectoraat Schulden en Incasso 

Hogeschool Utrecht