Wat is schuldhulpverlening ?

Wat is Schuldhulpverlening ?

Specifieke doel : De deelnemer heeft basiskennis over minnelijk en wettelijk traject. Deelnemer weet welke organisaties zich bezighouden met schuldhulp. Hierdoor kan de deelnemer een eigen mening vormen of deze bij te stellen over schuldhulpverlening.

Inhoud lesmodules :
* Wat is Schuldhulpverlening?
* Wat is het verschil tussen minnelijk en wettelijk traject?
* Wat zijn de voorwaarden voor MSNP en WSNP?
* Wat zijn de voor-en nadelen van een traject?
* Wie doet wat binnen schuldhulpverlening?

Tijdsduur +/- 60 min ( om een certificaat te krijgen moet alle vragen in de lesmodules worden beantwoorden).

De E-learning is open voor de periode van 1 maand / Je hoeft niet alles in een keer te doen. Je kan verder gaan waar je gebleven bent.

Opbouw Leerstijl :

* Visueel/ Auditief ( iedere lesmodule begint met een filmpje waarin een ervaringsdeskundige zijn ervaring deelt over het onderwerp )
* Tekstueel ( deelnemer gaat lezen over het onderwerp)
* Toepassen ( Deelnemer gaat actief advies geven over het onderwerp aan een fictief karakter)
Door deze leerstijlcombinatie wordt de leerstof op en prettig en effectieve manier opgeslagen bij de deelnemer.

Ervaringsdeskundige vertelt iets over het onderwerp
Deelnemer gaat lezen over het onderwerp
Deelnemer gaat actief advies geven over het onderwerp