Jongeren

element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash

Financiële educatie aan jongeren op scholen en (jeugd)instellingen.

De missie van Buro VAT is om toe te werken richting duurzame financiële zelfredzaamheid in Nederland.

STORYTELLING

Om de aandacht van de jongeren te krijgen en te houden, begin ik altijd met het vertellen van mijn persoonlijke verhaal. Mijn ervaring is dat de jongeren hierdoor geïnspireerd raken om met voldoende aandacht de rest van de eventuele trainingen te volgen. 

EFFECTIVITEIT 

Mijn trainingen zijn onderzocht door Hogeschool Saxion. Uit enquêtes en  meningen van de jongeren is gebleken dat zij geïnspireerd en gemotiveerd raken door mijn persoonlijk verhaal in combinatie met wetenschap. Om voornamelijk bewuster om te gaan met hun financiën.

 

 

KENNIS & ERVARING

Door enerzijds mijn ervaring als ex-schuldenaar en anderzijds mijn verworven theoretische kennis uit opleidingen en praktijk (als trajectbegeleider en trainer). Ik ben er van overtuigd dat ik op een heldere en begrijpelijke manier jongeren / jongvolwassenen kan motiveren, inspireren en activeren om zorgvuldig en op een verantwoordelijke manier om te gaan bij het maken van hun financiële keuzes.

Mijn aanpak is onorthodox en docenten zijn van mening dat het resultaat hiervan te merken is aan de jongeren. De jongeren raken geïnteresseerd in de materie en stellen vragen over het hebben van schulden, maar ook over hoe dit te voorkomen.