E-learning Buro VAT

Onze Trainingen

Buro VAT biedt online en offline trainingen op maat.

Onze trainingen zijn gerelateerd aan stress-sensitieve dienstverlening en financiële zelfredzaamheidsbevordering, voor zowel professionals, als burgers van Nederland 

Buro VAT biedt organisaties de mogelijkheid om zelf een training op maat samen te stellen.

Het samenstellen van de e-learning: 

Op deze  pagina is een overzicht te zien van alle beschikbare lessen, er zijn 3 modules met in totaal 18 lessen. Uit de 3 onderstaande modules kunnen 9 lessen worden geselecteerd die samen de e-learning zullen vormen.

Het maakt niet uit of er drie lessen van iedere module worden gekozen of zes uit bijv. module 1. en drie uit module 2.
Het gaat erom dat de gekozen lessen passen bij de behoefte van de doelgroep.

De training wordt ontwikkeld voor de organisatie en is alleen toegankelijk voor cliënten van deze organisatie    

Schulden en Gevolgen

In deze module krijgen de cursisten (burgers) inzicht over de gevolgen van (geld)stress op gedrag en de verschillende leefgebieden. Hierdoor kunnen zij beter inschatten waarom professionele hulp noodzakelijk is.

Schuldhulpverlening

In deze module krijgen de cursisten(burgers) meer inzicht over wat schuldhulpverlening inhoud en wie wat doet. Hierdoor leren de burgers een eigen mening te vormen of deze bij te stellen over schuldhulpverlening.

Voorbereidingstraject

In deze module krijgen de cursisten (burgers) inzicht in wat er allemaal nodig is om een dossier compleet te krijgen. Ze gaan met behulp van de virtuele trainer op een laagdrempelig manier zelf aan de slag met deze voorbereiding.

Schulden en Gevolgen

Algemene doel : Burgers met schulden schamen zich vaak voor hun situatie en voor de keuzes die zij maken. Ze hebben vaak geen grip op wat werkelijk aan de hand is met hun mentale vermogen. Deze lessen helpen om bewustwording te creëren ten aanzien van het eigen gedrag.

Lessen

1. Waarom krijgen mensen schulden?
2. Hebben langdurige schulden invloed op mijn gedrag? 
3. Waarom durf ik mijn post niet meer te openen?
4. Waarom neem ik niet de juiste beslissing?
5. Wat is tunnelvisie?
6. Hoe kan ik mijn gedrag veranderen?
7.Gedragsveranderingswiel

Specifieke doel

1. Deelnemer kan het ontstaan van de eigen schuldensituatie herkennen.
2. Deelnemer weet wat de invloed van schulden is op zijn gedrag.
3. Deelnemer weet waarom door stress bepaalde situaties als bedreiging voelen.
4. Deelnemer heeft kennis van de impact van chronische stress op zijn hersenen.
5. Deelnemer erkent de impact van schaarste op zijn dagelijkse bezigheden.
6. Deelnemer weet welke motieven een rol spelen bij gedragsverandering.
7. Deelnemer krijgt kennis over hoe dit stap voor stap te doen.

Schuldhulpverlening

Algemene doel : Burgers hebben vaak een verkeerd beeld van wat schuldhulpverlening is en wat het voor hun kan betekenen. Foutieve informatie van de omgeving(kennis/vrienden) speelt hierbij soms een rol, hierdoor durven ze niet altijd de stap te nemen en om hulp te vragen.

In deze lessen wordt er een helder en positief beeld geschetst over de inhoud van een schuldhulpverleningstraject en over de organisaties
die zich bezig houden met SHV

Lessen

1. Wat is schuldhulpverlening?
2. Verschil tussen minnelijk en wettelijk traject.
3. Wat zijn de voorwaarden voor MSNP en WSNP?
4. Wat zijn de voor- en nadelen van een traject?
5. Wie doet wat binnen schuldhulpverlening?

Specifieke doelen

1.  Deelnemer weet wat WGS is en waar aan te melden voor hulp bij schulden.
2.  Deelnemer weet het verschil tussen een minnelijke en wettelijke traject.
3.  Deelnemer kent de voorwaarden voor het minnelijke en wettelijke traject.
4.  Deelnemer weet de voordelen en nadeel (gedragsverandering ) van een traject.
5.  Deelnemer weet waar hij moet zijn voor de juiste hulp.  

Voorbereiding traject

Algemene doel : Binnen de nieuwe wetten gemeentelijke schuldhulp (2021) moeten burgers binnen een zeer korte tijdsbestek inzicht en overzicht verkrijgen over hun financiën. Dit is een lastig onderdeel om alleen uit te voeren voor iemand die met chronische geldstress te maken heeft. In deze lessen leren de burgers waarom financieel inzicht belangrijk is. De burger leert hoe hij op een laagdrempelig manier zelf de voorbereiding kan doen (met de nodige ondersteuning) richting een traject. 

Lessen

1. Wat moet ik voorbereiden?
2. Wat zijn mijn inkomsten?
3. Wat zijn mijn uitgaven?
4. Wat is een budgetplan?
5. Waar heb ik schulden?
6. Welke documenten zijn belangrijk? 

Specifieke doelen

1. De deelnemer weet welke stukken nodig zijn voor de voorbereiding (dossiervorming).
2. De deelnemer kan bedragen en toeslagen invullen die bij zijn inkomsten horen.
3. De deelnemer kent verschil tussen luxe en noodzakelijke uitgaven en kan dit invullen.
4. De deelnemer weet het belang van een budgetplan en kan deze zelfstandig invullen. 
5. De deelnemer weet hoe hij kan achterhalen waar hij schulden heeft. 
6. De deelnemer kan zijn dossier completeren en weet welke verzekeringen noodzakelijk is.